Obras

Hebraico

sem-capaHakentaur ba Gan
Tel Aviv, Maariv Book Guild, 1988